VOODLE HOUSE – Thế Giới Poodle
Địa chỉ: 590 Trương Định, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội ( mặt bờ sông ).
Hotline: +84 941069999 Email: voodlehouse@gmail.com